Katharina Siebert - Translator Polnisch & Deutsch

Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)English (United Kingdom)

 

Czynniki mające wpływ na wysokość ceny za tłumaczenia pisemne:

 


- Wielkość tekstu w języku docelowym (tłumaczenie) – ilość linijek normowanych wykonanego tłumaczenia,


jedna linijka normowana wynosi od 50 znaków do 55 znaków ze spacjami.- Stopień trudności tekstu źródłowego (tekst, który ma być przetłumaczony)- Czytelność tekstu źródłowego- Format pliku – za tłumaczenie tekstu wymagającego większego nakładu czasu (szczególny format pliku, np. tabelki


lub szczególny rodzaj tekstu, np. teksty reklamowe) można ustalić stawkę za godzinę.- Termin wykonania – za szczególnie krótki termin wykonania dolicza się dodatek ekspresowy w wysokości

 

25 % ogólnej ceny zlecenia.Realizacja

 

 

Text do tłumaczenia mogą Państwo przesłać mi per Email, per faks lub pocztą..Gotowe tłumaczenia będą wysłane odpowiednio do życzenia klienta.


 


Cena tłumaczenia z uwierzytelnieniem składa się z następujących kwot cząstkowych:- Cena za tłumaczenie- Cena za layout (układ graficzny)- Cena za poświadczenie (uwierzytelnienie)Najczęściej ustalana jest cena ryczałtowa.RealizacjaDo wyliczenia ceny ofertowej wystarczy dokument przesłany faksem lub jako skan per Email.

 

Do poświadczenia tłumaczenia wymagana jest uwierzytelniona kopia oryginału, przesłana pocztą


lub oryginał doręczony osobiście do rąk tłumacza.Proszę nie przysyłać oryginalnych dokumentów pocztą, ponieważ nie ponoszę odpowiedzialności cywilnej

 

za ich zagubienie.

 
Katharina Siebert - Translator Polnisch & Deutsch Template by Ahadesign Stworzone dzięki Joomla!