Przejdź do treści

Cena za tłumaczenia pisemne i ustne

Tłumaczenia pisemne
Klienci często pytają o cenę za jedną stronę tłumaczenia tekstu. Niestety nie jest możliwe podanie ceny za przeciętną stronę. Strona nie jest równa stronie już chociażby ze względu na wielkość czcionki. Aby podać realną cenę trzeba maszynowo przeliczyć ilość znaczków ze spacjami. Linijka normowana składa się z 55 znaczków ze spacjami. Poza tym przy wycenie odgrywa również dużą rolę stopień trudności językowej danego tekstu (konieczność wyszukiwania fachowego słownictwa, pochłaniająca dodatkowy czas pracy).

 Cena obejmuje nie tylko tłumaczenie. Do tłumaczenia dolicza się nakład czasu konwertowania tekstu na papierze w format nadający się do opracowania na komputerze oraz dopracowanie układu graficznego tłumaczenia, aby jego wygląd był prawie identyczny z wyglądem oryginału dokumentu. Do ceny tekstu potwierdzonego pieczątką i poświadczeniem tłumacza dochodzi kwota za potwierdzenie.

Ceny dla instytucji i sądów są obliczane według niemieckiej taryfy honorariów dla tłumaczy sądowych JVEG .
Ceny dla firm ustalane są indywidualnie, w zależności od poziomu trudności danego tekstu.

Tłumaczenia ustne
Cena jest uzależniona od czasu trwania oraz odległości do miejsca tłumaczenia (czas dojazdu), jak i dziedziny tematycznej.
Dla instytucji i sądów obowiązuje JVEG.