Przejdź do treści

Tłumaczenia pisemne

W mojej pracy tłumacza przykładam dużą wagę do wysokiej jakości w sensie językowym jak i fachowym moich tłumaczeń z dziedzin prawa, ubezpieczeń socjalnych oraz ogólnych ubezpieczeń, finansów, księgowości, marketingu, jak i korespondencji handlowej.

Ponadto tłumaczę wszelkie akta stanu cywilnego, świadectwa szkolne, dyplomy i suplementy do dyplomów studiów wyższych oraz świadectwa pracy. W mojej karierze tłumacza miałam okazję również tłumaczyć korespondencję i teksty bardzo osobiste (karty dań oraz przemowy weselne, pamiętniki z konsultacji psychoterapeutycznych, a nawet listy miłosne).

Staram się zawsze o to, żeby tłumaczenia nie tylko były zrozumiałe pod względem treści, ale również wartościowe językowo. Uważam się nie tylko za tłumaczkę, lecz chcę w tłumaczeniu odzwierciedlić wartości literackie oryginałów.

Zostałam zaprzysiężona przez Sąd Krajowy w Hamm, jak i przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie.